Kinh Doanh: 0938 705 439

Dịch vụ: 0901 888 354

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.599.000.000đ
Phí trước bạ 79.950.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.682.380.000đ

1.599 triệu đồng

d